Interval trénink
Activity description
Efektivní cvičení zaměřené na střídání vysoké a nízké intenzity pohybu.
List of instructors