Cvičení dětí
Activity description
Cvičení rodičů s dětmi 1-2 roky
Určeno pro děti do 2 let věku, které cvičí společně s rodičem. Zaměřeno na podporu pohybového vývoje, vnímání rytmu, rozvoj řeči atd.
Cvičení rodičů s dětmi 2-4 let
Určeno pro děti do 5 let věku, které cvičí společně s rodičem. Zaměřeno na podporu pohybového vývoje, vnímání rytmu, rozvoj řeči atd.
Dětská jóga – kurz
Děti se seznámí s jógovými pozicemi hravým a kreativním způsobem. Cvičení probíhá jednoduchou a hravou formou, pomalé pohyby jsou prokládány pohyby dynamickými. Jóga napomáhá k fyzickému (správné držení těla, rozvoj koordinačních schopností, rovnováhy a pohybu jako ceklu) i psychickému (rozvoj poznávacích procesů, charakterových vlastností a trénink paměti) rozvoji dítěte.
Děti v pohybu – kurz
Kurz je určen pro děti od 8 do 12 let věku a je zaměřen na podporu pohybového vývoje a zvýšení tělesné zdatnosti formou her.
List of instructors